Sportmassage

Sportmassage is massage speciaal voor sporters, de professional, de recreant en de amateur.
Het bevordert het herstel, voorkomt sportblessures en het draagt bij tot een meer effectieve training en een betere sportprestatie. 

Bij een sportmassagebehandeling kunnen naast massage zelf ook de volgende onderdelen aan bod komen:

  • Anamnese (vraaggesprek)
  • Inspectie van het gehele lichaam (lichaamshouding)
  • Functieonderzoek (de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten en spierlengte testen)
  • Beoordelen van Blessures en eventueel doorverwijzen naar arts en /of fysiotherapeut.
  • Opstellen van een behandel plan

Sportmassage kan op vier momenten toegepast worden:
1 één of enkele dagen na een training of wedstrijd
2 voorafgaand aan een sportieve activiteit, waarbij deze onderdeel van de  warming-up is
3 direct – als onderdeel van de cooling-down – of binnen enkele uren na een sportieve activiteit
4 als onderhoud in een trainingsvrije periode

Sportmassage als onderdeel van de warming up:

Vóór het leveren van een prestatie moet het lichaam in de “prestatiestand” gebracht worden. Dit doe je door middel van een warming-up. Een sportmassage kan een warming-up niet vervangen, maar er wel een onderdeel van zijn. De spieren moeten onder meer op de juiste spierspanning worden gebracht en beter doorbloed worden. Een voorbereidende sportmassage kan door sporters, naast de fysieke voorbereiding, ook gebruikt worden om zich mentaal voor te bereiden op de te leveren sportieve prestatie.

Sportmassage als onderdeel van de cooling down: 

Na de sportieve activiteit is het doel van de sportmassage tegengesteld: de spieren moeten dan weer tot ontspanning gebracht worden.
De sportmasseur past handgrepen, tempo en dosering van de sportmassage toe afhankelijk van het doel en de toestand van de spieren.
Door training en het leveren van sportieve prestaties loopt het lichaam schade op. Spieren spannen zich tijdens het leveren van prestaties aan, ze leveren kort- of langdurig kracht en ze zijn onderhevig aan rek. Het band- en peesapparaat geleidt bewegingen en vangt krachten op. Met sportmassage wordt het lichaam geholpen bij het herstel zodat het steeds beter kan presteren.

Wat zijn de effecten van een herstelsportmassage?
Het belangrijkste effect is afname van de spierspanning. Hierdoor zal de doorbloeding van het lichaam toenemen en bouwstoffen kunnen aangevoerd worden. Vochtophoping als gevolg van spierschade zal beter afgevoerd kunnen worden.

Frequentie:
Training en het leveren van sportieve prestaties zijn een voortdurende belasting voor het lichaam. Een eenmalige sportmassage kan heel prettig zijn, maar heeft slechts een zeer beperkt effect. Afhankelijk van je mogelijkheden en sport intensiteit is het aan te raden om je minimaal één keer per twee weken te laten masseren.

Naarmate de trainingen frequenter worden zal de noodzaak tot massage toenemen, omdat het lichaam minder tijd gegund wordt om te herstellen. Massage kan in dergelijke gevallen het herstelproces versnellen en ondersteunen.